top of page

NOW HIRING NAIL TECHS

 • Best Salon To Work At in Ohio

 • Sign On Bonus | $300 - $500 *

 • High Income & Cash Tips

 • Ranked #1 in Cincinnati, Ohio

 • Convenient Locations throughout Cincinnati, OH

 • Fair Turn System & Policies

 • Flexible Work Hours (arrive late/leave early)

 • Your choice of 1099 or W2

  * Contact management for more details

 • Tặng tiền thưởng khi gia nhập công ty chúng tôi lên tới $500 *

 • Giá neo cao, đảm bảo lương tốt $7000 to $10,000 tháng.

 • Khách sang cho típ tiền mặt nhiều hơn $2000 tháng

 • Chỗ làm văn minh, sạch sẽ, rộng, thoải mái

 • Có quản lý dắt đưa khách

 • Tuyệt đối công bằng 100%

 • Làm ít giờ nếu muốn về sớm

 • W2 hay 1099 tuỳ ý của bạn

 • Các bạn không cần phải dọn dẹp trước khi về

 • Hiện tại chúng tôi có 12 địa điểm gần nhà bạn ở Cincinnati

  * Liên hệ ban quản lý để biết thêm chi tiết

Call us today for an interview!

Hiring Managers

Ambiance 1

Kim | 513-666-9999

2709 Madison Road

Cincinnati, Oh 45209

Ambiance 2

Ben | 513-377-3322

11322 Montomery Road

Cincinnati, OH 45249

Ambiance 3

Natalie | 513-325-5010

3831 Edwards Road

Cincinnati, OH 45209

Ambiance 4

Davis | 513-568-4024

3120 Vandercar Way

Cincinnati, OH 45209

Ambiance 5

Anthony | 513-827-4438

720 Eastgate S Dr

Cincinnati, OH 45245

Ambiance 6

Tommy | 513-765-0398

11309 Montomery Road

Cincinnati, OH 45249

Ambiance 7

Justin | 513-827-5730

7634 Beechmont Ave

Cincinnati, OH 45255

Ambiance 8

T.O. | 513-800-7015

8491 Winton Road

Cincinnati, OH 45234

Ambiance 9

James | 513-535-1363

7996 Princeton Glendale Rd

West Chester, OH 45069

Ambiance 10

Amy | 937-999-7108

7594 VOA Centre Dr

West Chester, OH 45069

Ambiance 11

Kris | 714-717-7633

5875 Deerfield Blvd

Mason, OH 45040

Ambiance 12

Henry | 715-567-6789

9869 Waterstone Blvd

Cincinnati, OH 45249

Ambiance 13

Zoom | 419-902-5905

9808 Colerain Avenue

Cincinnati, OH 45251

bottom of page